Opvoer installatie

Aanwassend grijs en zwart water eenvoudig wegvoeren

Het komt nog steeds voor, dat aanwassend grijs en zwart afvalwater niet weggevoerd kan worden, omdat het hoofdriool hoger ligt dan het afvoerpunt van bijvoorbeeld kelders. In deze situaties is een pompinstallatie benodigd. Deze installatie voert het water op via de drukleiding naar het riool. Volgens DIN 12056-4 wordt de drukleiding over het terugstuwniveau geleid.

Er worden twee typen afvalwater onderscheiden:

Fecaliënvrij afvalwater (grijswater): Huishoudelijk afvalwater afkomstig van wasmachines, baden en douches. Hiervoor kan onze Aqualift® S en Minilift worden toegepast.

Fecaliënhoudend afvalwater (zwartwater): Zodra een toilet of urinoir wordt afgevoerd, moet een fecaliënopvoerinstallatie worden ingezet. Onze Aqualift® is voor deze toepassing uit te voeren voor plaatsing zowel binnen als buiten gebouwen, waarbij deze beschikbaar zijn in mono als in duo.

De juiste opvoerinstallatie

Een betrouwbare werking hangt af van de juiste selectie en technische correce inbouw van de pompinstallatie. Bij pompen is onderscheid te maken tussen vrijstroompompen en versnijdende pompen.

Vrijstroompompen zijn bijzonder geschikt voor vaste en langvezelige stoffen, zoals sanitaire verbanden etc. Hiermee is een betrouwbaar afvalwatertransport middels grotere drukleidingen (DN80 & 100) over kleinere afstanden te realiseren. Bijkomend voordeel is de geringe geurontwikkeling.

Versnijdende pompen zijn bijzonder geschikt voor langvezelige stoffen en vaste te vermalen delen, ook in grotere afmetingen. Hiermee is een betrouwbaar afvalwatertransport middels kleinere drukleidingen over grotere afstanden te realiseren.

Meer uitleg in de film

Afscheiderinstallatie

Water is één van de kostbaarste grondstoffen en staat niet onbeperkt tot onze beschikking

Water is één van de kostbaarste grondstoffen en staat niet onbeperkt tot onze beschikking. In het kader van talrijke toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld in de keuken of bij het tanken van voertuigen kan een verontreiniging niet altijd worden vermeden. Daarom moet belast afvalwater, voordat het in het rioleringsstelsel wordt gebracht, met behulp van afscheiderinstallaties worden voorbehandeld en gereinigd.

KESSEL levert een omvangrijk assortiment van innovatieve kunststof afscheiders voor verschillende toepassingsgebieden en afvalwatervolumes. De meest toegepaste afscheider is de vetafscheider.

Gemeentelijke afvalwaterreglementen

Gemeentelijke afvalwaterreglementen verlangen van bedrijven waarin vethoudend afvalwater ontstaat, dat vetafscheiders conform EN 1825 of DIN 4040 worden toegepast. Daardoor wordt voorkomen dat vetten in afwateringsleidingen neerslaan en hun afvoerfunctie schaden.

Het doorlopend assortiment kunststof vetafscheiders van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties.

Meer uitleg in de film

Terugstroom beveiliging

Voorkom waterschade als het riool is overbelast

Hoe ontstaat terugstuwing vanuit het riool?
Bij hevige neerslag die soms groter is dan de in de ontwerpfase bepaalde rioolcapaciteit raakt het riool overbelast. Hierbij stijgt de waterstand in het riool, vaak zelfs tot aan de straat waarbij het ook regelmatig voorkomt dat zelfs de straten vollopen.

Omdat het waterniveau in de met de riolering verbonden afvoersystemen gelijk is aan het niveau in het gemeentelijk riool (communicerende vaten) betekent dit dat ook afvoerleidingen in gebouwen tot dit straatniveau gevuld raken. Wanneer er sprake is van kelderruimten met afvoerpunten (toilet, wastafel, wasmachineaansluiting, douche, etc.) zonder terugstroombeveiliging zal het rioolwater uit deze afvoerpunten terugstromen, en zal de kelderruimte vollopen.

Terugstroomschade – Wie draait er voor op?
De Nederlandse regelgeving voorziet niet in de verplichting om maatregelen te nemen om te voorkomen dat kelders of andere lager gelegen ruimten waterschade oplopen. Dit betekent dat de meeste verzekeringen de materiele schade ten gevolge hiervan zullen vergoeden. Dit neemt niet weg dat bij dit soort zaken “voorkomen is beter dan genezen” geldt. Blijvende vochtschade, vochtplekken, stank, zijn zaken waarmee men soms tot in lengte van dagen mee geconfronteerd wordt.

Om dit te voorkomen heeft KESSEL een breed assortiment aan kunststof producten ontwikkeld, Het programma voorziet in producten voor binnenopstelling als ook producten t.b.v. van vorstvrije inbouw buiten.

Meer uitleg in de film

Afvoeren

Badkamerafvoerputten, douchegoten, Wandafvoerput

KESSEL biedt vele mogelijkheden op het gebied van afvoerputten voor tal van toepassingen. Of het nu gaat om het afvoeren van water uit douches en badkamers, balkons en terrassen, daken of opritten, KESSEL kan met het modulaire afvoerputtenprogramma elke gewenste put samenbouwen.

Drempelvrij douchen

Geheel conform de huidige trend van drempelvrij douchen heeft KESSEL een douchegoot ontwikkeld die laat zien dat in de moderne techniek hoogwaardige kunststoffen uitstekend samengaan met RVS.

Alle zichtbare delen zijn van RVS en geven een uitzondelijk luxe uitstraling aan uw badkamer.

Meer uitleg in de film